Björklunda Katthotell


Björklunda Katthotell
Tillbaka blickar
Länkar


Verksamheten upphörde den 31 oktober 2007

Vi tackar alla trevliga katter och ägare för de dryga 20 åren som vi funnits i Tungelsta!

Bakgrunden till vårt beslut om att upphöra med verksamheten

Djurskyddsmyndigheten (som nu är nedlagd) beslutade 2006 om nya kravregler för kattpensionat. Denna åtgärd ligger till grund för vårt beslut att lägga ner verksamheten här på Björklunda Katthotell. I korthet gäller att burarna måste vara 190cm höga, 150kvadratcentimeter i yta och att ingen sida får understiga 120cm. Det skulle hos oss betyda så omfattande, dyrbara, ombyggnader som inte skulle gå att finansiera. Dessutom skulle det inte rymmas fler än 11-14 burar vilket gör att maxantalet kunder vid fullbelagt blir alldeles för lite.

Vi ansökte, på inrådan av kommunen som gärna vill ha oss kvar, om dispens men fick efter ett års funderande avslag från myndigheten. Vi fick en tillfällig dispens, utfärdad av kommunen som sträckte sig till 31 Oktober 2007.Du är besökareSidan uppdaterades 071031